Додаток №1 (продовження)

Матеріали для самопідготовки до практичного заняття за темою:

Документування. Укладання документів щодо особового складу.

Особливості складання розпорядчих та організаційних документів

10. стадіями виготовлення - оригінал - копія - перший або єдиний примірник Д - точне відтворення оригіналу Види копій; - Відпуск - повна копія Д, - Витяг - його частина, - Дублікат-другий примірник Д, виготовлений у зв'язку зі втратою оригіналу (в юридичному - відношенні має ту ж силу, що й оригінал
11. юридичною силою - дійсні - недійсні (нечинні) - справжні (істинні) - підроблені(фальшиві) - на даний момент мають юридичну силу - не мають юридичної сили (частіше через закінчення строку дії) - готуються у встановленому законом порядку з дотриманням всіх правил - зміст чи форма не відповідає істині
12. ступенем складності (кількість відображених питань, фактів) - прості (односкладні) - складні - відображають одне питання чи один факт - відображають два й більше питань, фактів

4676596411527791.html
4676664912481218.html
    PR.RU™