Контроль виконання лабораторної роботи. 1. Вкажіть який тип інгібування спостерігається при застосуванні інгібітора ацетилхолінестерази – прозерину:

1. Вкажіть який тип інгібування спостерігається при застосуванні інгібітора ацетилхолінестерази – прозерину:


А. Конкурентне

В. Зворотне

С. Неконкурентне

D. Безконкурентне

Е. Алостеричне


2. Ацетилхолінестераза – фермент, що здійснює розщеплення ацетилхоліну. Інсектициди, пестициди та отрути з нервово-паралітичною дією на основі фторфосфатів, незворотньо інгібують ацетилхолінестеразу. Вкажіть механізм інгібування:

А. Інгібітори є структурними аналогами субстрату

В. Інгібітори зв'язуються зі залишком гістидину в алостеричному центрі

С. Інгібітори зв'язуються зі залишком серину в активному центрі ферменту

D. Інгібітори утворюють комплекс з ацетилхоліном

Е. Інгібітори викликаюсть денатурацію ферменту

3. Константа Міхаеліса дорівнює концентрації субстрату, при якій швидкість реакції дорівнює:


А. Максимальній

В. Мінімальній

С. Половині максимальної

D. Половині мінімальної

Е. Третині максимальної


4. Конкурентними інгібіторами сукцинатдегідрогенази є:


А. Сукцинат

В. Аланін

С. Малонат

D. Фумарат

Е. a-Кетоглутарат


5. Хворого доставила в стаціонар швидка допомога з попереднім діагнозом – гострий панкреатит. Активність якого ферменту в крові та сечі необхідно визначити для підтвердження цього діагнозу?


А. АлАТ

В. АсАТ

С. α-Амілази

D. γ-Амілази

E. Лактадегідрогенази


6. У хворого в сироватці крові виявлено підвищення активності ЛДГ4 і ЛДГ5, аланінамінотрансферази, карбамоїлорнітинтрансферази. В якому органі можна передбачити розвиток патологічного процесу?

7. В інкубаційне середовище, де була сукцинатдегідрогеназа і бурштинова кислота, додали малонову кислоту. Як зміниться активність ферменту? Чи є цей процес зворотнім? Як його повернути?

8. У хворого гнійна рана. Чи можна для її лікування використовувати ферменти? Які саме? На чому заснована їх лікувальна дія?

9. Поясніть вплив модуляторів на активність ферментів на прикладі визначення активності холінестерази у присутності хлориду кальцію та фосфаколу, на прикладі активності амілази слини у присутності хлориду натрію.

Приклади тестів “Крок-1”

1. При обстеженні хворого виявлено підвищення в крові активності ЛДГ. Це характерно для хвороб серця, печінки, нирок. Яке додаткове біохімічне обстеження треба зробити для диференціальної діагностики?

А. Визначення цукру крові

В. Рівень ацетонових тіл

С. Визначення ізоферментів ЛДГ

D. Визначення рівня холестерину

Е. Активність амілази крові

2. Хворому в курсі лікування туберкульозу призначили ізоніазид – структурний аналог нікотинаміду і піридоксину. До якого типу інгібування за механізмом дії належить ізоніазид?


А. Алостеричне

В. Незворотне

С. Безконкурентне

D. Конкурентне

Е. Неконкурентне


3. Для лікування певних інфекційних захворювань використовують сульфаніламідні препарати, які гальмують ріст бактерій. Який механізм їх дії?

А. Алостерично інгібують ферменти бактерій

В. Є структурними аналогами параамінобензойної кислоти, необхідної для синтезу фолієвої кислоти

С. Беруть участь в окисно-відновних процесах

D. Інгібують всмоктування фолієвої кислоти

Е. Незворотньо інгібують синтез фолієвої кислоти, необхідної для нормального функціонування бактерій

4. Який фермент використовується як фармпрепарат для лікування гнійних ран?


А. Каталаза

В. Лужна фосфатаза

С. Трипсин

D. Кисла фосфатаза

Е. Аргіназа


5. У хворого зі скаргами на болі у ділянці серця за визначенням активності ферментів сироватки крові діагностовано інфаркт міокарда. Вкажіть, активність яких ферментів використовували?

А. Амілази, ліпази, фосфатази

В. ЛДГ, креатинкінази, трансамінази

С. Пептидази, аргінази, глюкокінази

D. Трипсину, лізоциму, цитратсинтази

Е. Альдолази, сукцинатдегідрогенази, гексокінази


4574861512812113.html
4574924325680414.html
    PR.RU™