Особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння внаслідок

Вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих

Речовин, підлягає кримінальній відповідальності.

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна

Відповідальність

Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до

Вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.

Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до

Шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише

За умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного

Чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена

Громадського формування з охорони громадського порядку і

Державного кордону або військовослужбовця, судді, народного

Засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із

Здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку

З діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги,

Представника іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443),

Умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя статей

Умисне середньої тяжкості тілесне

Ушкодження (стаття 122, частина друга статей 345, 346, 350, 377,

Диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття 257), терористичний

Акт (стаття 258), захоплення заручників (статті 147 і 349),

Згвалтування (стаття 152), насильницьке задоволення статевої

Пристрасті неприродним способом (стаття 153), крадіжку (стаття

Частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 186, 262,

Розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308),

Вимагання (статті 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження

Майна (частина друга статей 194, 347, 352, 378, частини друга та

Третя статті 399), пошкодження шляхів сполучення і транспортних

Засобів (стаття 277), угон або захоплення залізничного рухомогоСкладу, повітряного, морського чи річкового судна (стаття 278),

Незаконне заволодіння транспортним засобом (частини друга, третя

Статті 289), хуліганство (стаття 296).

Р о з д і л V

ВИНА ТА ЇЇ ФОРМИ

Стаття 23. Вина

Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи

Бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків,

Виражене у формі умислу або необережності.

Стаття 24. Умисел і його види

Умисел поділяється на прямий і непрямий.

Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно

Небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності),

Передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх

Настання.

Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно

Небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності),

Передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала,

Але свідомо припускала їх настання.

Стаття 25. Необережність та її види

Необережність поділяється на злочинну самовпевненість та


4573156705037256.html
4573192140200904.html
    PR.RU™