Види механізмів здійснення міжбанківських переказів

Механізми здійснення міжбанківських переказів

Як уже зазначалося вище, міжбанківські перекази можуть здійснюватися:

а) за кореспондентськими рахунками банків (філій) у територіальних управліннях НБУ;

б) через банки-кореспонденти за кореспондентськими рахунками, відкритими у них;

а також

в) через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в розрахунковому банку.

Якщо у перших двох випадках постійно відбувається фактичне проходження сум переказів через кореспондентські рахунки банків згідно зі ст. 27 та 28 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», то у ситуації міжбанківських розрахунків через розрахунковий банк має місце більш складна процедура, що іменується «клірингом» (згідно з п. 1.16 вищевказаного Закону кліринг - це сукупність збирання, сортування, реконсиляції та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також обчислення за кожним з них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов’язань. Фактичні перекази коштів на кореспондентські рахунки відбуваються лише при завершенні розрахунків між банкам для погашення їх кінцевих платіжних зобов’язань).

Загальні правила здійснення міжбанківських переказів встановлені ст.ст. 27, 28 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Як було вказано вище, основне – це те, що банки здійснюють переказ з кореспондентських рахунків інших банків - своїх клієнтів у межах залишку коштів на цих рахунках, крім випадків надання обслуговуючим банком кредиту банку-клієнту. У разі недостатності на рахунку клієнта коштів для виконання у повному обсязі розрахункового документа стягувача на момент його надходження до банку цей банк здійснює часткове виконання цього розрахункового документа шляхом переказу суми коштів, що знаходиться на рахунку клієнта, на рахунок отримувача (п. 27.2 вказаного вище Закону).

Встановлено також ряд спеціальних правил для здійснення міжбанківських переказів між банками - членами платіжних систем за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів. Зокрема, міжбанківський переказ між банками - членами платіжних систем за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, здійсненими їх держателями в межах України, проводиться лише у валюті України незалежно від того, в якій валюті відкритий рахунок клієнта. Однак міжбанківський переказ між банками - членами міжнародних платіжних систем за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, здійсненими їх держателями за межами України, а також за операціями, здійсненими в межах України держателями спеціальних платіжних засобів - нерезидентами України, проводиться у валюті, визначеній у відповідних договорах із платіжними організаціями міжнародних платіжних систем.Якщо валюта, в якій проводиться міжбанківський переказ, не збігається з валютою, списаною з рахунка клієнта, емітент спеціального платіжного засобу (наприклад, платіжної картки) може виконати операції з купівлі-продажу необхідної валюти на міжбанківському валютному ринку України в порядку, встановленому НБУ, або провести внутрішньобанківський кліринг. Подібні ситуації можуть виникати у випадку використання на території України пластикових платіжних карток нерезидентами.


4570948418211428.html
4571021048310157.html
    PR.RU™